วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

หน่วยที่ 3 การตกแต่งงานนำเสนอ

3.1 การตกแต่งพื้นหลังภาพนิ่ง
3.2 การกำหนดรูปแบบการเปลี่ยนภาพนิ่ง
3.3 การแทรกรูปภาพ
3.4 การเลือกรูปแบบและใส่ลักษณะพิเศษให้กับข้อความและรูปภาพ